331515602_924306968722898_7036658085113123674_n-4c616e00f03cdcf9cde3fef7e11a8875.jpg

Nuveikti darbai

Kviečiame susipažinti su 2022 metų EDU VILNIUS veiklos ataskaita – joje apžvelgėme svarbiausius metų veiklos pasiekimus, rodiklius ir duomenis.

Atsisiųskite veiklos ataskaitą

Lyderystės akademija

Vilnius teikia kompleksinę pagalbą pradedantiems mokyklų vadovams, siekia spręsti vadovų trūkumo problemas bei stiprinti esamų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Nuo 2017 m. sudaromos sąlygos pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas, dalyvaujant mentorystės tinkle. Jau penktus metus Vilnius buria ugdymo įstaigų pavaduotojų bendruomenę, siekdamas stiprinti bendradarbiavimą ir gerosios praktikos dalijimąsi tarp mokyklų.

Sužinoti daugiau
 • 30 naujų arba laikinai pareigas pradėjusių eiti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo Vilniaus vadovų 2022 m. sulaukė mentorių.
 • 20 esamų ir būsimų vadovų 2022 m. pradėjo mokytis ISM „,Švietimo lyderystės“ studijose, o 2021 m. studijas pradėję 24 asmenys jas baigė.
 • 9/10 tokiais balais pradedantieji vadovai vidutiniškai vertina mentoriaus teikiamą pagalbą.
 • 25 % studentų, praėjus vos metams po studijų, jau tapo naujas mokyklų vadovais.

Mokau Vilniuje

Atliepdamas augančio miesto poreikius, Vilnius siekia kompleksiškai spręsti pedagogų trūkumo problemas, finansuodamas reikalingas studijas bei pritraukdamas naujus pedagogus į mokyklas. Nuo 2019 m. Vilnius buria pradedančius miesto mokytojus į bendruomenę, kurdamas prielaidas sėkmingai mokytojų adaptacijai naujoje aplinkoje.

Sužinoti daugiau
 • 167 būsimi pedagogai 2022 m. pradėjo studijas.
 • 20 mokytojų per 2022 m. sugrįžo į Vilniaus mokyklas.
 • 94,7 procentų „Pradedu mokyti Vilniuje“ programos dalyvių šiemet planuoja likti dirbti mokyklose.

Inovatyvus ugdymas

Inovatyvus ugdymas prasideda nuo pačių mažiausių, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vilnius skatina inovatyvius mokymo metodus ir tarpdalykinę integraciją mokyklose.

Sužinoti daugiau
 • 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų baigė mokymus kaip dirbti taikant Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodikas.
 • 829 pradinių klasių mokytojai mokėsi programoje Kūrybiškas technologijų (KT) panaudojimas pradiniame ugdyme.
 • 9/10 balų pavaduotojai ir mokytojai vertina Gamtos mokslų laboratorijos naudą ugdymo procesui.
 • 3/4 visų Vilniaus miesto mokyklų, kuriose mokosi 1–8 kl. mokiniai, sudarytos galimybės naudotis virtualia matematikos mokymo(si) sistema Eduten.

Pokyčių mokyklos

Diegiame pokyčius vadybos, ugdymo srityse ir taip mažiname skirtumus tarp Vilniaus švietimo įstaigų.

Sužinoti daugiau
 • 5 mokyklos pasiryžo tapti nuolatinio tobulinimo metodikos startuolėmis ir vėliau dalintis gerąja praktika su kitomis Vilniaus mokyklomis.
 • 10 mokyklų dalyvauja Nacionalinės pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“.
 • 12 mokyklų išbandė dalyvaujamąjį biudžetą.
 • 6 naujos mokyklos įsitraukė į „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ programą.

Atviras Vilnius

Siekiame paversti miestą atvira mokymosi erdve ir skatiname mokymąsi už klasės ribų: Vilniaus gatvėse, parkuose, muziejuose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.

Sužinoti daugiau
 • 1 milijoną JAV dolerių Niujorko mero Michaelo Bloombergo fondo „Bloomberg Philanthropies“ rengiamame pasauliniame merų iššūkyje laimėjo idėja „Vilnius yra mokykla“.
 • 10 Vilniaus mokyklų diegia fenomenais grįsto ugdymo metodiką.
 • 92 % mokinių norėtų daugiau fenomenais grįsto ugdymo pamokų.

Švietimo duomenų stebėsena

Pasinaudojus GovTech laboratorijos instrumentu, EDU VILNIUS gavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. 2021 m. pradėjome kurti Vilniaus miesto švietimo dalyvių stebėsenos informacinę sistemą, apimančią mokinių, tėvų, mokytojų ir įstaigų vadovų nuostatų, švietimo konteksto duomenų rinkimą, kaupimą, valdymą, analizę, šiuolaikišką duomenų atvaizdavimą bei grįžtamojo ryšio teikimą.

Sužinoti daugiau
 • 98,3 % Vilniaus mokinių 2022 m. išlaikė bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

Kitos veiklos

 • Lietuvių kalbos kursus ukrainiečiams pabaigė ir pažymėjimus gavo beveik 500 dalyvių, o nuo lapkričio mėnesio kursuose mokosi apie 700 ukrainiečių.
 • Kartu su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojais sukūrėme ir šalies mokytojams pristatė „Kultūrinės edukacijos gidą“ – metodinį leidinį mokytojams bei mokyklų darbuotojams.
 • Pirmą kartą parengta Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita padeda įsivertinti miesto švietimo būklę ir priimti reikalingus sprendimus ateičiai.
Sužinoti daugiau
 • 1000+ ukrainiečių užsiregistravo į lietuvių kalbos mokymus suaugusiems 2022 m. pavasarį.