EDU_skaiciai3-8dc97a11de360947e3d25a9ff41ba9d6.jpg

Nuveikti darbai

Kviečiame susipažinti su 2023 metų „Edu Vilnius“ veiklos ataskaita – joje apžvelgėme svarbiausius metų veiklos pasiekimus, rodiklius ir duomenis.

Peržiūrėkite veiklos ataskaitą

Lyderystės akademija

Vilnius teikia kompleksinę pagalbą pradedantiems mokyklų vadovams, siekia spręsti vadovų trūkumo problemas bei stiprinti esamų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Nuo 2017 m. sudaromos sąlygos pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas, dalyvaujant mentorystės tinkle. Jau šeštus metus Vilnius buria ugdymo įstaigų pavaduotojų bendruomenę, siekdamas stiprinti bendradarbiavimą ir gerosios praktikos dalijimąsi tarp mokyklų.

Sužinoti daugiau
 • 17 naujų arba laikinai pareigas pradėjusių eiti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo Vilniaus vadovų 2023 m. sulaukė mentorių.
 • 20 esamų ir būsimų vadovų 2023 m. pradėjo mokytis ISM „,Švietimo lyderystės“ studijose, o 2022 m. studijas pradėję 22 asmenys jas baigė.
 • 25 nauji direktorių pavaduotojai ugdymui pradėjo jiems skirtą mokymų programą, padedančią naujame darbe. 
 • 18 mokytojų baigė vadybinių gebėjimų stiprinimo programą. 

Mokau Vilniuje

Atliepdamas augančio miesto poreikius, Vilnius siekia kompleksiškai spręsti pedagogų trūkumo problemas, finansuodamas reikalingas studijas bei pritraukdamas naujus pedagogus į mokyklas. Nuo 2019 m. Vilnius buria pradedančius miesto mokytojus į bendruomenę, kurdamas prielaidas sėkmingai mokytojų adaptacijai naujoje aplinkoje.

Sužinoti daugiau
 • 319 esamų ir būsimų mokytojų pradėjo jų darbui reikalingas pedagogo kvalifikacijos arba kompetencijų įgijimo studijas.
 • 31 naujas mokytojas įsidarbino mokyklose.
 • 2000 mokytojų pasinaudojo Mokytojų savaitės kvietimais ir nuolaidomis. 
 • 12 renginių miesto dalykų mokytojams suorganizavo Vilniaus dalykinių metodinių būrelių tarybos. 

Inovatyvus ugdymas

Inovatyvus ugdymas prasideda nuo pačių mažiausių, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vilnius skatina inovatyvius mokymo metodus ir tarpdalykinę integraciją mokyklose.

Sužinoti daugiau
 • 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigos pradėjo savo darbe taikyti NEPL metodą.
 • 85 proc. visų Vilniaus mokyklų, kuriose mokosi 1–8 kl. mokiniai, sudarytos galimybės naudotisvirtualia matematikos mokymo(si) platforma. 
 • 10 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų įrengti skaitymo kampeliai. 
 • 1160 pradinių klasių mokytojų mokėsi pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą informatikos ir technologinės kūrybos diegimui pamokose.
 • 283 trečių klasių mokiniai 2022–2023 m. m. integravo Minecraft education edition mokomąją medžiagą pasaulio pažinimo pamokose.

Pokyčių mokyklos

Diegiame pokyčius vadybos, ugdymo srityse ir taip mažiname skirtumus tarp Vilniaus švietimo įstaigų.

Sužinoti daugiau
 • 10 ugdymo įstaigų baigė įgyvendinti „Pokyčių mokyklų“ projektą.
 • 29 proc. Vilniaus mokyklų jau išbandė dalyvaujamąjį biudžetą.
 • 21 ugdymo įstaigos darnumo idėjų įgyvendinimui suteiktas finansavimas arba kofinansavimas.

Atviras Vilnius

Siekiame paversti miestą atvira mokymosi erdve ir skatiname mokymąsi už klasės ribų: Vilniaus gatvėse, parkuose, muziejuose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.

Sužinoti daugiau
 • 3000 mokytojų prisijungė prie platformos „Vilnius yra mokykla“. 
 • 10 Vilniaus mokyklų diegia fenomenais grįsto ugdymo metodiką.
 • Nuo 2023 m. rugsėjo kiekvieną mėnesį akcentuojamas vis kitas Kultūrinės edukacijos sistemos ženkliukas-raktas ir pristatomos Vilniaus mieste vykstančios jo kompetenciją atitinkančios veiklos.

Švietimo duomenų stebėsena

2021 m. pradėjome kurti Vilniaus miesto švietimo dalyvių stebėsenos informacinę sistemą, apimančią mokinių, tėvų, mokytojų ir įstaigų vadovų nuostatų, švietimo konteksto duomenų rinkimą, kaupimą, valdymą, analizę, šiuolaikišką duomenų atvaizdavimą bei grįžtamojo ryšio teikimą.

Sužinoti daugiau
 • 79 mokyklos dalyvauja mokinių, personalo ir mokinių tėvų patirčių ir savijautos stebėsenos duomenų rinkime.

 • Antrą kartą parengta Vilniaus miesto švietimo pažangos ataskaita.
 • Pirmą kartą atlikta tyrimas „Vilniaus mokytojai: iššūkių mastas, tendencijos ir galimos priežastys“.

Kitos veiklos

Organizavome pasisekimo sulaukusį bandomąjį matematikos valstybinį brandos egzaminą. Laimėjome atranką ir turėjome unikalią galimybę diskusijų festivalyje „Būtent“ sukurti savo erdvę. Organizavome lietuvių kalbos kursus trečiųjų šalių piliečiams ir Vilniaus mokytojams, kurių gimtoji kalba ne lietuvių. Bendradarbiavome su kitomis įstaigomis organizuodami aktualius renginius ir seminarus, dalinomės savo patirtimi.

Sužinoti daugiau
 • 100 proc. Vilniaus mokyklų laikė bandomąjį valstybinį matematikos brandos egzaminą.
 • 250 žmonių dalyvavo festivalyje BŪTENT! „Edu Vilnius“ organizuotuose renginiuose.

 • 300 asmenų pirmame sraute mokėsi lietuvių kalbos.