Nuveikti darbai

Kviečiame susipažinti su 2021 metų EDU VILNIUS veiklos ataskaita – joje apžvelgėme svarbiausius metų veiklos pasiekimus, rodiklius ir duomenis.

Atsisiųskite veiklos ataskaitą

Lyderystės akademija

Vilnius teikia kompleksinę pagalbą pradedantiems mokyklų vadovams, siekia spręsti vadovų trūkumo problemas bei stiprinti esamų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Nuo 2017 m. sudaromos sąlygos pradedantiesiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas, dalyvaujant mentorystės tinkle. Jau penktus metus Vilnius buria ugdymo įstaigų pavaduotojų bendruomenę, siekdamas stiprinti bendradarbiavimą ir gerosios praktikos dalijimąsi tarp mokyklų.

Sužinokite daugiau
285

bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai dalyvavo pavaduotojams skirtuose renginiuose.

23

esami ir būsimi vadovai pradėjo mokytis ISM „,Švietimo lyderystės“ studijose, o 2020 m. studijas pradėję 40 asmenų jas baigė.

11

naujų ugdymo įstaigų vadovų pasinaudojo galimybe turėti individualų mentorių.

Mokau Vilniuje

Atliepdamas augančio miesto poreikius, Vilnius siekia kompleksiškai spręsti pedagogų trūkumo problemas, finansuodamas reikalingas studijas bei pritraukdamas naujus pedagogus į mokyklas. Nuo 2019 m. Vilnius buria pradedančius miesto mokytojus į bendruomenę, kurdamas prielaidas sėkmingai mokytojų adaptacijai naujoje aplinkoje.

Sužinokite daugiau
58

tiek mokytojų iš viso parengta, pritraukta į mokyklas arba jiems suteiktos būtinos kompetencijos ar kvalifikacija per 2021-uosius metus.

40

naujų Vilniaus mokytojų nuo 2021 m. rugsėjo prisijungė į mokymus pradedantiesiems mokytojams.

9/10

pradedantieji vadovai mentoriaus teikiamą pagalbą vidutiniškai vertina 9 balais iš 10.

87%

2020–2021 metais mokymuose dalyvavę pradedantieji mokytojai planavo tęsti darbą mokykloje. 13 proc. teigė, kad dar nėra apsisprendę.

Inovatyvus ugdymas

Inovatyvus ugdymas prasideda nuo pačių mažiausių, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vilnius skatina inovatyvius mokymo metodus ir tarpdalykinę integraciją mokyklose.

Sužinokite daugiau
35

ikimokyklinio ugdymo nuo 2018 apmokytos dirbti taikant Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodikas. NEPL – tai vaizduote paremtas kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą.

1800

2–6 klasių mokinių 2021 metais turėjo galimybę naudotis Suomijoje išplėtota ,,Eduten Playground“ platforma.

72%

,,Eduten Playground“ platforma naudojosi jau 72,2 proc. Vilniaus miesto pavaldumo mokyklų iš tų, kurios patenka į tikslinę grupę.

71.6%

mokytojų teigia, kad užsiėmimai FabLab dirbtuvėse stipriai arba iš dalies pagerina mokinių savęs vertinimą ir pasitikėjimą.

130

mokytojų dalyvavo kūrybiškumą skatinančiuose mokymuose kartu su „Kūrybingumo mokykla“.

6

mokyklos įsitraukė į pilotinį projektą, siekiantį gerinti fizinio ugdymo pamokų kokybę.

86

miesto mokyklos nuo 2021 m. rugsėjo prisijungė prie trejus metus trunkančių mokymų, kurie įgalins pradinių klasių mokytojus integruoti informacines technologijas į savo pamokas. Šių mokyklų mokytojai moko apie 25 tūkstančius Vilniaus mokinių.

89.5%

Šiame projekte dalyvauja 89.5 proc. Vilniaus miesto pavaldumo mokyklų, turinčių pradinio ugdymo klases. Likusios mokyklos integruoja informacines technologijas dalyvaudamos nacionaliniuose projektuose arba bus pakviestos prisijungti kitais metais.

6

mokyklos įsitraukė į tęstinę programą „,Tyrinėjimo menas. Mokomės bendruomenėje“, kurios metu kūrėjai kartu su mokykla sprendžia mokymo(si) iššūkius ir ugdo XXI a. mokinių gebėjimus.

Pokyčių mokyklos

Vilniuje, kartu su Olandijos specialistais, pradedama diegti nuolatinio tobulinimo metodika, siekiant gerinti ugdymo kokybę, vadybą, gerinti mokyklos mikroklimatą.

Sužinokite daugiau
4

tiek mokyklų pasiryžo tapti nuolatinio tobulinimo metodikos startuolėmis ir vėliau dalinsis gerąja praktika su kitomis Vilniaus mokyklomis.

6

tiek mokyklų su konsultantų pagalba rengia pokyčių planus konkrečioms įsivardintoms problemoms spręsti.

Atviras Vilnius

2021 metais Bloomberg Philanthropies fondas inicijavo pasaulinį perspektyviausių popandeminio miesto idėjų konkursą, kuriame Vilniaus idėja paversti visą miestą atvira mokykla lėmė sostinei pagrindinį konkurso prizą – 1 mln. JAV dolerių.

Sužinokite daugiau

Švietimo duomenų stebėsena

Pasinaudojus GovTech laboratorijos instrumentu, EDU VILNIUS gavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. 2021 m. pradėjome kurti Vilniaus miesto švietimo dalyvių stebėsenos informacinę sistemą, apimančią mokinių, tėvų, mokytojų ir įstaigų vadovų nuostatų, švietimo konteksto duomenų rinkimą, kaupimą, valdymą, analizę, šiuolaikišką duomenų atvaizdavimą bei grįžtamojo ryšio teikimą.

Sužinokite daugiau
9

ugdymo įstaigos įsitraukė į sistemos prototipo kūrimą. Jos dalyvaus klausimynų patikroje, vertins apklausų duomenų naudą, vizualizacijos mechanizmus ir visą sistemą. Pirmuosius pilotinio projekto rezultatus planuojame įvertinti 2022 m. birželio mėn.

Kitos veiklos

2020–2021 m., siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si) taikant lauko pedagogikos principus, skatinti mokytojus vykdyti edukacines veiklas mokyklos aplinkoje, inicijuotas pilotinis lauko klasių projektas. Šiemet šis projektas išaugo į didesnį, Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą lauko klasių projektą.

EDU VILNIUS, vykdydamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos užsakymą, parengė Kultūrinės edukacijos gidą. Tai – integrali siekio sukurti nacionalinę kultūrinės edukacijos sistemą dalis. Juo siūloma kultūrinės edukacijos ženkliukų sistema. Integruota į Kultūros paso administravimo platformą, ji galėtų padėti mokytojams užtikrinti minimalų kultūrinės edukacijos vartojimą, padėti ją planuoti, paskatinti ir susisteminti.

Sužinokite daugiau
4

Mokyklose prisidėta prie dalinio finansavimo siekiant įrengti lauko klases.