VMS_1400-433b1e6d5d69ec13c24d3f6bfb8f744c.jpg

Lyderystės akademija

Teikiame kompleksinę pagalbą pradedantiems mokyklų vadovams, siekiame spręsti vadovų trūkumo problemas bei stiprinti esamų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Vienijame ugdymo įstaigų vadovų bendruomenę ir skatiname profesinį bendradarbiavimą tarp mokyklų.

Programos faktai
17

naujų arba laikinai pareigas pradėjusių eiti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo Vilniaus vadovų 2023 m. sulaukė mentorių.

18

mokytojų, neturinčių vadybinės patirties, baigė vadybinių gebėjimų stiprinimo programą.

25

naujai pradėję dirbti direktorių pavaduotojai ugdymui pradėjo mokymų programą kompetencijos kėlimui.

1

pirmą kartą sudaryta pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio taryba.

Veiklos:
Pradedu vadovauti Vilniuje
Pradedu vadovauti Vilniuje

Tikslas

Pradžioje pagalba ypač reikalinga! Buriame pradedančius vadovus į bendrą tinklą ir suteikiame galimybę jiems konsultuotis su mentoriais – patyrusiais kitų Vilniaus mokyklų vadovais.

Veiklos

Programos veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas bei reflektyvieji mokymai parengtiems mentoriams.

Programos rezultatas – pradedantieji vadovai įgyja efektyvaus vadovavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir bendrojo ugdymo įstaigoms kompetencijas, vyksta glaudesnis vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

Pasiekimai 2023 m.

2023 m. vadovams paskirta 17 mentorių, o mentorystės procesą baigė 23 vadovai. Taip pat vykdytas mentorystės naudos tyrimas.

Mentorystės programos naudos pradedančiųjų vadovų profesiniam tobulėjimui vertinimas.
Pradedantieji vadovai: 
Bendrojo ugdymo įvertino  8,0 balais iš 10.
Ikimokyklinio ugdymo – 9,8 balo.

Mokymų pradedantiesiems vadovams ir mentoriams naudos vertinimas.
Pradedantieji vadovai: 
Bendrojo ugdymo įvertino 7,8 balo iš 10.
Ikimokyklinio ugdymo – 9,8 balo.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius
Grazvydas.Kazakevicius@vilnius.lt

Lyderių rengimas
Lyderių rengimas

Tikslas

Įvyko trys kasmetiniai vadovų forumai, kuriuose dalyvavo apie 250 Vilniaus miesto švietimo įstaigų vadovų. Forumuose buvo aptartos ikimokyklinio ugdymo programų gairės, ieškota mokyklos veiksmingumo požymių, diskutuota kūrybiškumo raiškos tema.

Veiklos

Programos metu Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovai ir iniciatyvūs švietimo darbuotojai stiprina vadybos ir lyderystės kompetencijas studijuodami formaliųjų studijų programoje.

Taip pat įgyvendinama vadybinių gebėjimų stiprinimo programa mokytojams, neturintiems vadybinės patirties.

Pasiekimai 2023 m.

Studijas šiemet baigė 22 studentai. 2024-ųjų pradžioje studijas baigti turėtų dar 20 studentų.
Iš viso Vilniaus miestas per trejus metus jau investavo į 106 lyderių studijas.

Įgyvendinta vadybinių gebėjimų stiprinimo programa (60 akad. val.) mokytojams, neturintiems vadybinės patirties. Programą baigė 18 dalyvių.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius
Grazvydas.Kazakevicius@vilnius.lt

Pavaduotojų akademija
Pavaduotojų akademija

Tikslas

Už kiekvieno gero vadovo stovi dar geresni pavaduotojai. Buriame juos į bendraminčių tinklą ir padedame kelti kompetencijas.

Veiklos

Mokyklų ir darželių Pavaduotojų Akademijų programomis siekiama suorganizuoti mokymų ciklą pavaduotojams ugdymui vadybos, psichologijos ir edukologijos sričių temomis, kurios leistų patobulinti profesines kompetencijas darbuotojų motyvavimo, tyriminių kompetencijų, ugdymo proceso modeliavimo srityse, kuriant erdvę bendroms diskusijoms keičiantis informacija ir dalinantis gerąja patirtimi.

Pasiekimai 2023 m.

Pradėta mokymų programa naujai pradėjusiems dirbti direktorių pavaduotojams ugdymui, startavusi su 25 dalyviais.

2023 m. pirmą kartą sudaryta pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio taryba.

Suorganizuota 10 susitikimų ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui ir pedagogų komandoms (dalyvavo virš 150 dalyvių) ir 2 susitikimai bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojams ugdymo reikalams (80 dalyvių). Susitikimuose buvo nagrinėjamos įtraukiojo ugdymo, universalaus dizaino temos, bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojai ugdymui aptarė atnaujinto ugdymo turinio aspektus.

Prie Pavaduotojų akademijos prisijungė ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ūkio reikalams. Suorganizuotos 9 mokymo grupės (102 dalyviai), mokymų tema –  „Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius
Grazvydas.Kazakevicius@vilnius.lt

Vadovų akademija
Vadovų akademija

Tikslas

Net ir ilgamečiams vadovams prireikia pagalbos. Todėl siekiame, kad Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovai reguliariai susitiktų, dalintųsi įžvalgomis, aptartų kilusias problemas, kalbėtų(si) apie tai, kas svarbu jų valdomų įstaigų tobulėjimui.

Veiklos

Seminarai, aktualios konsultacijos ir renginiai bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams iškylantiems poreikiams spręsti.

Pasiekimai 2023 m.

Įvyko trys kasmetiniai vadovų forumai, kuriuose dalyvavo apie 250 Vilniaus miesto švietimo įstaigų vadovų. Forumuose buvo aptartos ikimokyklinio ugdymo programų gairės, ieškota mokyklos veiksmingumo požymių, diskutuota kūrybiškumo raiškos tema.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius
Grazvydas.Kazakevicius@vilnius.lt