VMS_1400-7fe4c46cd9eeffdefef6535c0d8ae3ab.jpg

Lyderystės akademija

Teikiame kompleksinę pagalbą pradedantiems mokyklų vadovams, siekiame spręsti vadovų trūkumo problemas bei stiprinti esamų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Vienijame ugdymo įstaigų vadovų bendruomenę ir skatiname profesinį bendradarbiavimą tarp mokyklų.

Programos faktai
30

naujų arba laikinai pareigas pradėjusių eiti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo Vilniaus vadovų 2022 m. sulaukė mentorių.

20

esamų ir būsimų vadovų 2022 m. pradėjo mokytis ISM „,Švietimo lyderystės“ studijose, o 2021 m. studijas pradėję 24 asmenys jas baigė.

25%

studentų, praėjus vos metams po studijų, jau tapo naujas mokyklų vadovais.

9/19

tokiais balais pradedantieji vadovai vidutiniškai vertina mentoriaus teikiamą pagalbą.

Veiklos:
Pradedu vadovauti Vilniuje
Pradedu vadovauti Vilniuje

Tikslas

Pradžioje pagalba ypač reikalinga! Buriame pradedančius vadovus į bendrą tinklą ir suteikiame galimybę jiems konsultuotis su mentoriais – patyrusiais kitų Vilniaus mokyklų vadovais.

Aprašymas

Programos veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas bei reflektyvieji mokymai parengtiems mentoriams.

Programos rezultatas – pradedantieji vadovai įgyja efektyvaus vadovavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir bendrojo ugdymo įstaigoms kompetencijas, vyksta glaudesnis vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.

Pasiekimai 2022 m.

30 naujų arba laikinai pareigas pradėjusių eiti ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo Vilniaus vadovų sulaukė mentorių. 

Pradedantiesiems vadovams parengta ir vykdoma 60 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa. 

Pradedantieji vadovai mentoriaus teikiamą pagalbą vidutiniškai vertina 9 balais iš 10. 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

Pavaduotojų bendradarbiavimo tinklo kūrimas
Pavaduotojų bendradarbiavimo tinklo kūrimas

Tikslas

Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją įveiklinti.

Aprašymas

Mokyklų ir darželių Pavaduotojų Akademijų programomis siekiama suorganizuoti mokymų ciklą pavaduotojams ugdymui vadybos, psichologijos ir edukologijos sričių temomis, kurios leistų patobulinti profesines kompetencijas darbuotojų motyvavimo, tyriminių kompetencijų, ugdymo proceso modeliavimo srityse, kuriant erdvę bendroms diskusijoms keičiantis informacija ir dalinantis gerąja patirtimi.

Rezultatas

2021 m. mokymuose iš viso dalyvavo 131 Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotoja/s ugdymui ar skyriaus vedėja/s bei 168 Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojos/ai ugdymui.

Programos partneriai

Vilniaus miesto savivaldybė; Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas.

 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

Esamų vadovų stiprinimas
Esamų vadovų stiprinimas

Tikslas

Seminarai, aktualios konsultacijos ir renginiai bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams iškylantiems poreikiams spręsti.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

Ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas
Ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas

Tikslas

Švietimui reikalingi lyderiai – nesvarbu, ar jie mokytojai, ar vadovai. Stipriname esamus ir būsimus vadovus, pavaduotojus ir iniciatyvius mokytojus, kviesdami juos baigti švietimo lyderystės magistrantūros studijas.

Aprašymas

Programos metu Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovai ir iniciatyvūs švietimo darbuotojai stiprina vadybos ir lyderystės kompetencijas studijuodami formaliųjų studijų programoje.

2023 m. kvietimas dalyvauti atrankoje ugdymo mokslų arba verslo vadybos arba viešojo administravimo magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti

Pasiekimai 2022 m.

Studijas pradėjo 20 ugdymo įstaigų esamų ir būsimų vadovų. 

Studijas šiemet baigs 24 studentai. 

Iš viso Vilniaus miestas per trejus metus jau investavo į 84 lyderių studijas. 

Praėjus vos metams po studijų, daugiau nei 25 proc. studentų jau tapo naujas mokyklų vadovais. 


Kontaktinis asmuo

EDU VILNIUS: finansavimas, paraiškos teikimas, atranka savivaldybėje.

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

Grazvydas.Kazakevicius@vilnius.lt

ISM: studijų klausimai, atranka universitete.

Aušra Selelionytė

 aussel@ism.lt