Lyderystės akademija

Teikiame kompleksinę pagalbą pradedantiems mokyklų vadovams, siekiame spręsti vadovų trūkumo problemas bei stiprinti esamų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas. Vienijame ugdymo įstaigų vadovų bendruomenę ir skatiname profesinį bendradarbiavimą tarp mokyklų.

Programos faktai

285

bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai dalyvavo pavaduotojams skirtuose renginiuose 2021 m.

23

esami ir būsimi vadovai 2021 m. pradėjo mokytis ISM „,Švietimo lyderystės“ studijose, o 2020 m. studijas pradėję 40 asmenų jas baigė.

11

naujų ugdymo įstaigų vadovų pasinaudojo galimybe turėti individualų mentorių 2021 m.

9/10

tokiais balais pradedantieji vadovai vidutiniškai vertina mentoriaus teikiamą pagalbą.

Veiklos

Pradedu vadovauti Vilniuje

Tikslas

Sudaryti sąlygas pradedantiesiems ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo kompetencijas dėka dalyvavimo mentorystės tinkle.

Aprašymas

Programos veiklos numato mokymų ciklą ir konsultacijas naujai pradėjusiems dirbti vadovams bei mentoriams. Mentoriams tai – galimybė tobulėti, dalytis gerąja patirtimi, teikti pagalbą pradedantiesiems kolegoms, užmegzti bendradarbiavimą. Numatomas mokymų ciklas naujai pradėjusiems dirbti mokyklų vadovams, mentorių tinklo koordinavimas bei reflektyvieji mokymai parengtiems mentoriams.

Programos rezultatas – pradedantieji vadovai įgyja efektyvaus vadovavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir bendrojo ugdymo įstaigoms kompetencijas, vyksta glaudesnis vadovų bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

Pavaduotojų bendradarbiavimo tinklo kūrimas

Tikslas

Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją įveiklinti.

Aprašymas

Mokyklų ir darželių Pavaduotojų Akademijų programomis siekiama suorganizuoti mokymų ciklą pavaduotojams ugdymui vadybos, psichologijos ir edukologijos sričių temomis, kurios leistų patobulinti profesines kompetencijas darbuotojų motyvavimo, tyriminių kompetencijų, ugdymo proceso modeliavimo srityse, kuriant erdvę bendroms diskusijoms keičiantis informacija ir dalinantis gerąja patirtimi.

Rezultatas

2021 m. mokymuose iš viso dalyvavo 131 Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotoja/s ugdymui ar skyriaus vedėja/s bei 168 Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojos/ai ugdymui.

Programos partneriai

Vilniaus miesto savivaldybė; Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas.

 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

Esamų vadovų stiprinimas

Tikslas

Seminarai, aktualios konsultacijos ir renginiai bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams iškylantiems poreikiams spręsti.

 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

 

Ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas

Tikslas

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadybinės grandies stiprinimas, užtikrinant kompetetingų ugdymo įstaigų vadovų Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms rezervą.

Aprašymas

Programos metu Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovai ir iniciatyvūs švietimo darbuotojai stiprina vadybos ir lyderystės kompetencijas studijuodami formaliųjų studijų programoje.

Rezultatas

Efektyvesnis vadovavimas ugdymo įstaigoms. 20 švietimo lyderystės studijas baigusių vadovų ir iniciatyvių švietimo darbuotojų.

Detali informacija apie paraiškų teikimo sąlygas ir kandidatų atranką.


Kontaktinis asmuo

EDU VILNIUS: finansavimas, paraiškos teikimas, atranka savivaldybėje.

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

ISM: studijų klausimai, atranka universitete.

Aušra Selelionytė

 aussel@ism.lt

Naujienos