Pokyčių mokyklos

Siekiame strateginių pokyčių programoje dalyvaujančiose Vilniaus miesto mokyklose. Diegiame pokyčius vadybos, ugdymo srityse ir taip mažiname skirtumus tarp Vilniaus švietimo įstaigų. Siekdami tolygios švietimo raidos mieste, kuriame Vilniaus miesto švietimo dalyvių stebėsenos informacinę sistemą.

Programos faktai

4

mokyklos pasiryžo tapti nuolatinio tobulinimo metodikos startuolėmis ir vėliau dalintis gerąja praktika su kitomis Vilniaus mokyklomis.

6

mokyklos nuo 2021 m. rudens su konsultantų pagalba rengia pokyčių planus konkrečioms problemoms spręsti.

9

ugdymo įstaigos įsitraukė į sistemos prototipo kūrimą. Jos dalyvaus klausimynų patikroje, vertins apklausų duomenų naudą, vizualizacijos mechanizmus ir visą sistemą.

2767

šešių Vilniaus miesto mokyklų bendruomenės nariai 2021/22 m. dalyvavo programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Mokyklos, bendradarbiaudamos su 11 kūrėjų, sprendė mokymosi iššūkius, organizavo ugdymą už klasės ribų.

Veiklos

Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms

Kryptis

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimas bei profesinė tinklaveika.

Tikslas

Skatinti spartesnę pažangą ir gerinti ugdymo kokybę mokyklos pasirinktoje srityje:

  • Vadyba ir lyderystė
  • Ugdymo proceso / pamokos kokybė
  • Ugdymo aplinka
  • Pedagogų profesinis augimas
  • Bendruomenės stiprinimas

Trukmė

Dveji mokslo metai (nuo 2021 m. birželio iki 2023 m. gruodžio)

Rezultatas

Į programą įsitraukė 10 Vilniaus mokyklų, parengusių pokyčių planus sritims, kuriose siekia spartesnės pažangos ir pagal kuriuos dirbs artimiausius 2 metus. Keturios mokyklos pasirinko diegti Nuolatinio tobulinimo (angl. Continuous Improvement) metodiką ir tapti šios metodikos startuolėmis Vilniuje.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

Tikslas

Skirta padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje.

Eiga

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms. Jų metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Programoje dalyvavusių mokyklų sąrašas

Rekomendacijos ugdantiems penktokus

2021–2022 m. Vilniaus mokyklų projektų apžvalga

Mokymasis už klasės ribų. Praktinės rekomendacijos 

Programos „Tyrinėjimo menas Vilniuje“  autoriai ir įgyvendinimo partneriai: Kūrybinės jungtys


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Vilniaus miesto švietimo dalyvių stebėsenos informacinė sistema

Tikslas

2021 m. pradėta kurti Vilniaus miesto švietimo dalyvių stebėsenos informacinė sistema, apimanti mokinių, tėvų, mokytojų ir įstaigų vadovų nuostatų, švietimo konteksto duomenų rinkimą, kaupimą, valdymą, analizę, šiuolaikišką duomenų atvaizdavimą bei grįžtamojo ryšio teikimą.

Eiga

Pasinaudojus GovTech laboratorijos instrumentu, „Edu Vilnius“ gavo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

 

Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika (MOST)

Projekto „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST)  tikslas yra apjungti mokyklas ir bendruomenes (šeimas, mokslininkus, piliečius, verslininkus ir kt.) sprendžiant aplinkosaugos problemas atliekų tvarkymo (2021 m.) ir energijos taupymo (2022 m.) srityse bei ieškant būdų, kaip savo bendruomenėje galima ieškoti tinkamiausių sprendimų.  

Projekto veiklos: 

  1. Projekto metu mokyklos kviečiamos įgyvendinti mokyklos bendruomenės projektines veiklas. Įgyvendinant veiklas mokyklos turi galimybę tarpininkaujant projekto partneriams šalyje konsultuotis su ekspertais ar mokslininkais.
    Spauskite ir sužinokite daugiau apie mokyklos-bendruomenės projektinę veiklą.
  2. Kiekvienoje projekto šalyje projektines veiklas įgyvendinusios mokyklos kviečiamos dalyvauti nacionaliniuose renginiuose-mugėse, kuriose visi pristato savo įgyvendintų projektinių veiklų rezultatus.
  3. Projekto MOST partneriai dalyvauja baigiamojoje konferencijoje, kurioje aptariami mokyklos bendruomenių projektinių veiklų rezultatai projekto partnerių šalyse, pristatomi geriausi pavyzdžiai.  

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą įgyvendina 23 institucijų iš 10 Europos šalių konsorciumas. Projektą koordinuoja Fraiburgo ugdymo mokslų universitetas, Lietuvoje projekto partneriai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (įgyvendintojas – EDU Vilnius). 

Projekto patariamoji taryba Lietuvoje:
Dr. Saulius Maskeliūnas, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (https://www.liks.lt/)
Arminas Varanauskas, Žinių ekonomikos forumas (http://www.zef.lt/)
Daiva Viskontienė,  UAB „Biznio mašinų kompanija“ (https://bmk.lt/)
Girėnė Ščiukaitė, Bentley Systems filialas Lietuvoje (http://www.bentley.com)
Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazija (https://kjg.edupage.org/) 

Projekto atstovas projekto patariamojoje taryboje Europoje:
Marytė Skakauskienė 


Kontaktinis asmuo

Vilniaus universitetas: Eglė Jasutė,  Egle.jasute@fsf.vu.lt  

Edu Vilnius: Rūta Mazgelytė,  ruta.mazgelyte@vilnius.lt  

Daugiau apie projektą skaitykite Vilniaus universiteto sveitainėje.

Oficiali projekto MOST svetainė.

 

Naujienos