Etikos mokytojai kvietė „pasigaminti“ pamoką

Data: 2024-06-13
Etikos mokytojai kvietė „pasigaminti“ pamoką

Birželio 11 d. Vilniaus miesto etikos mokytojų metodinio būrelio taryba pakvietė etikos mokytojus į konferenciją-kūrybines dirbtuves „Pa(si)gamink etikos pamoką“. Konferencijos metu dalyviai klausėsi savo kolegų pranešimų apie etikos pamokų atradimus naudojant dirbtinį intelektą ir kitus informacinių technologijų įrankius, diskutavo kaip formuoti mokinių gebėjimus nepaklysti tarp realybės ir virtualybės, aptarė kitas svarbias vertybines etikos pamokų aktualijas. Po konferencinės dalies, pasiskirstę į darbo grupes, mokytojai pagal gautą užduotį modeliavo galimą etikos pamoką. Modeliavimo metu išryškėjo ir bendrieji etikos pamokų planavimo principai.

Kūrybinis procesas buvo vertingas ir tolimesniam Vilniaus m. etikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planavimui kitiems mokslo metams.