Ikimokyklinio ugdymo programų analizė – sėkmingam ugdymo programų gairių įgyvendinimui

Data: 2024-04-10

Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas – tai vienas iš būdų pakelti ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbo kokybę, prisidėti prie naujų bendruomenės gebėjimų ir įgūdžių puoselėjimo. Siekiant šių tikslų, „Edu Vilnius“ užsakymu, VDU Švietimo akademijos mokslininkė dr. Agnė Brandišauskienė atliko Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo programų analizę. 

Viena iš esminių šio tyrimo įžvalgų – pasidalytosios lyderystės svarba ikimokyklinio ugdymo programos kokybei. Nustatyta, jog sąlygas kokybiškų ugdymo programų įgyvendinimui sudaro šie svarbiausi pasidalytosios lyderystės dėmenys:

•    bendravimas ir bendradarbiavimas;
•    atsakomybės;
•    iniciatyva;
•    sprendimo priėmimas.

Tyrime plačiau atskleidžiama, kurie dėmenys svarbiausi mokytojams, o kurie – vadovams, taip pat pasidalytosios lyderystės tendencijos priklausomai nuo ugdymo įstaigos dydžio.

Daugiau nei pusė atsitiktine tvarka atrinktų 56 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų programos įvertintos kaip aukštos kokybės. Tačiau tyrėja pastebėjo, jog programose nepakankamai dėmesio skiriama individualių vaiko poreikių pažinimui ir atliepimui; nepakankamai dėmesio šeimos kultūros pažinimui ir bendradarbiavimui; įvardijamiems ugdymo principams trūksta teorinio pagrindo.

Programų tikslas beveik visose tyrime dalyvavusiose ugdymo įstaigose buvo susietas su vaiko galių plėtojimu, o uždaviniai suformuluoti konkrečiai bei taip, kad atlieptų vaikų poreikius, išskirti stiprieji ikimokyklinio ugdymo programų turinio aspektai bei įvardinti požymiai, kuriems reikėtų papildomo dėmesio.

Be jau minėtų įžvalgų tyrime rasite ir ikimokyklinio ugdymo programose įvardijamos pasiekimų vertinimo sistemos ir jos kokybės kriterijų apžvalgą. Tad kviečiame Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus ir visus pedagogus skaityti šią išsamią analizę ir pasinaudoti jos įžvalgomis kuriant įstaigos ugdymo turinį pagal patvirtintas ugdymo programų gaires.

Skaityti analizę