Įvyko sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų forumas „Gero darželio link. Ugdymo turinys… mūsų kelionė“

Data: 2023-09-12

Rugsėjo 7–8 dienomis Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai susitiko Birštone, kur vyko jau ne vienerius metus organizuojamas forumas, skirtas aptarti sostinės ikimokyklinio ugdymo aktualijas.

Susirinkusius ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus pasveikino ir konferenciją atidarė Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Donalda Meiželytė.

Pirmąją renginio dieną geros mokyklos sampratą ir ugdymo turinio programos gairių sąsajas pristatė „Edu Vilnius“ projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius. Taip pat kartu su įstaigos direktore Une Kaunaite papasakojo apie „Edu Vilnius“ iniciatyvas, skirtas ikimokykliniam ugdymui.

Esminius ugdymo programos gairių aspektus aptarė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Ona Monkevičienė. Apie ikimokyklinio ugdymo programą ir kas svarbu ją kuriant kalbėjo Švietimo akademijos doc. dr. Agnė Brandišauskienė.

Po pranešimų ir diskusijų forumo dalyviai buvo įtraukti į taikomojo aktorių teatro „4ROOMS“ užsiėmimą „Viskas apie mus“. Užsiėmimo metu forumo dalyviai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti ikimokyklinio ugdymo problemos sprendime, siūlyti savo įžvalgas, diskutuoti aktualiomis temomis.

Antrąją forumo dieną ugdymo turinio gairių sričių ekspertai aptarė atitinkamai kiekvienas savo sritį, o po aptarimo forumo dalyviai, dalyvaujant ir ekspertams, turėjo diskusijas darbo grupėse. 

„Edu Vilnius“ direktorės pavaduotoja Jurgita Rimkuvienė ir projektų vadovė Rūta Lazauskaitė papasakojo apie įstaigos vykdomas veiklas, galinčias pagelbėti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ugdant auklėtinius.

Forumą užbaigė iniciatyvos „Lyderių inkubatorius“ psichologė, edukologė Asta Blandė su paskaita „Kartu pokyčių kelyje: kaip padėti sau, padėti kitiems?“.

Tikimės, kad vadovai iš šio intensyvaus dviejų dienų susitikimo išsinešė naujų žinių, padėsiančių kasdieniuose jų vadybos procesuose, o neformali aplinka ir bendros diskusijos prisidėjo kuriant stipresnį tarpusavio ryšį.

Organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos taryba, „Edu Vilnius“, BĮ „Skaitlis“, Švietimo aplinkos skyrius.

Nuotr. Artur Bronikov / EDU Vilnius