Kultūrinio aktyvumo iniciatyvoje sudalyvavo beveik 500 mokinių

Data: 2024-06-21

Šių mokslo metų pradžioje startavome su iniciatyva „Mokytojai, atrakinkite kultūrą Vilniuje!“, kurios metu kvietėme Vilniaus miesto mokinius ir mokytojus būti kultūriškai aktyviems ir naudotis Kultūrinės edukacijos sistemoje įdiegta skaitmeninių ženkliukų sistema, prie kurios kūrimo prisidėjo ir „Edu Vilnius“. Skaitmeninių ženkliukų sistema padeda ne tik mokytojams nuosekliai planuoti pasirenkamas kultūrinės edukacijos veiklas ir siekti jų įvairovės, bet ir mokiniams stebėti savo asmeninę pažangą, kaupti ir matyti kultūrinės kompetencijos augimo kelionę. 

Kiekvienam iš devynių sistemoje skiriamų ženkliukų-raktų buvo skiriamas teminis mėnuo, kurio metu pristatydavome atitinkamas nemokamas veiklas iš „Vilnius yra mokykla“ platformos ir kitų šaltinių, o už kultūrinį aktyvumą mokiniams skyrėme kultūrinius-edukacinius prizus. Nuo rugsėjo mėnesio iniciatyvoje dalyvavo beveik 500 įvairaus amžiaus mokinių, kuriuos apdovanojome įvairiais prizais – nuo įdomių ekskursijų mieste bei muziejuose iki edukacijų su knygų kūrėjais – taip ir toliau skatindami kultūrinį mokinių ugdymą. 

Birželio pradžioje taip pat apdovanojome kultūriškai aktyviausias klases, kurios kultūrinės edukacijos sistemoje surinko daugiausiai kultūrinius pasiekimus atspindinčių ženklelių-raktų skirtingose srityse. Šioms klasėms  įteikėme po simbolišką kultūros atrakinimo raktą!

Kultūrinis ugdymas ne tik padeda formuotis kūrybiškumui ir pažinti savo kultūrą, bet ir yra vienas iš būdų kurti ryšius tarp žmonių ir formuoti visuomenę bei jos identitetą. Todėl labai tikimės, kad ir toliau bus aktyviai naudojamasi šia sistema, o mokinių smalsumas bei noras kultūriškai augti nesumažės ir kitais mokslo metais.