Kviečiame dalyvauti mokyklų projektų konkurse „Tvariau“

Data: 2024-06-10
Kviečiame dalyvauti mokyklų projektų konkurse „Tvariau“

Kviečiame visas Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas (toliau – mokyklas) dalyvauti idėjų atrankos konkurse „Tvariau“ ir gauti finansavimą savo tvarumo projektui. Galima finansavimo suma projektui – nuo 1000 iki 5000 Eur.

Europos Komisijos sprendimu Vilnius tapo Europos žaliąja sostine 2025! Tad ir konkursas organizuojamas siekiant prisidėti prie miesto tikslo kurti tvarią ateitį mažinant taršą, tausojant energijos, vandens ir kitus išteklius, saugant miesto biologinę įvairovę, plėtojant žaliąsias erdves ir skiriant tinkamą dėmesį miesto mokyklų bendruomenių švietimui šiais klausimais.

Konkurse gali dalyvauti visos Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Viena mokykla gali pateikti vieną paraišką. Mokykla turi parengti ir konkursui pateikti vienerius mokslo metus (2024-2025 m. m.) trunkantį projektą, apimantį visą mokyklos gyvenimą nuo ugdymo pamokoje iki ugdymo mokyklos aplinka.

Mokyklos projektas gali apimti vieną, kelias arba visas šias konkurso temas:

1. Energijos, vandens, kitų išteklių taupymas;

2. Darnus bendruomenės narių judėjimas;

3. Maisto švaistymo mažinimas;

4. Atliekų mažinimas, jų rūšiavimas;

5. Žaliųjų edukacinių erdvių įkūrimas užsiėmimams mokykloje ir lauke, aktyviai išnaudojant žaliąją aplinką edukacijai, ir siekiant išsaugoti bioįvairovę, mažinti karščio salų efektą;

6. Kita tvarumo tema (pvz. skaitmeninis tvarumas).

Nepriklausomai nuo to, kurią, projekto temą (-as) pasirinks mokykla, projekto veiklose turi būti numatytas mokyklos bendruomenės narių švietimas apie darnų vystymąsi ir tvarumą (darnaus vystymosi, tvarumo samprata, klimato kaita, išteklių racionalus naudojimas, darnus judėjimas, maisto švaistymas; vartojimas ir atliekų mažinimas, rūšiavimas, biologinės įvairovės išsaugojimas, sprendimai, darantys miestus tvaresniais; skaitmeninis tvarumas, žaliasis smegenų plovimas (greenwashing) ir pan.).

Mokyklos, norinčios dalyvauti konkurse, iki 2024 m. birželio 30 d. turi užpildyti elektroninę paraišką (sutrumpinta forma) prie jos pridedant PDF formate parengtą ir vadovo pasirašytą projekto paraišką. Vėliau pateiktos arba ne pagal šiuos reikalavimus pateiktos paraiškos nebus vertinamos. Sprendimas dėl finansavimo bus priimtas iki š. m. rugsėjo 6 d.

Pildyti elektroninę paraiškos formą (sutrumpinta forma) 

Atsisiųsti projekto paraišką pildymui (pridedama prie elektroninės paraiškos) 

Išsamiai susipažinti su temomis ir konkurso sąlygomis galite čia:

KONKURSO NUOSTATAI

Konkurso organizatorius – „Edu Vilnius“. Mokyklų projektai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Informaciją apie konkursą teikia „Edu Vilnius“ projektų vadovė Donata Šablinienė el. p. donata.sabliniene@vilnius.lt