Vilniaus miesto istorijos mokytojai susitiko Kernavėje

Data: 2024-06-04

Baigiantis mokslo metams Vilniaus miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio taryba organizavo metodinę konferenciją „Kernavės archeologinė vietovė: nuo tyrimo iki istorijos (re)konstrukcijos“, kuri vyko Kernavės archeologinės vietovės muziejuje.

Konferencijos metu mokytojai išklausė teorinius pranešimus apie Kernavės praeities tyrinėjimus ir atradimus, dalyvavo praktinėse edukacinėse veiklose. Su Kernavės archeologine vietove mokytojus supažindino archeologas dr. A. Luchtanas.

Konferencija buvo naudinga mokslinėmis tyrimų įžvalgomis, muziejininkų pristatytomis mokyklinės edukacijos galimybėmis bei pedagogų tarpusavio bendravimu ir dalijimusi patirtimis.