ATVYKUSIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Šiuo metu svarbiausia vaikams, atvykusiems į Lietuvą dėl nepalankios geopolitinės situacijos, suteikti visą reikalingą pagalbą, rūpestį, užtikrinti saugią aplinką, individualiai spręsti dėl kiekvieno vaiko ir palaipsniui integruoti į ugdymo procesą, kad jie galėtų bendrauti su bendraamžiais iš Lietuvos. Svarbu koncentruotis į palankios psichologinės aplinkos užtikrinimą.

Naudingą informaciją apie ugdymą ukrainiečių kalba, vadovėlius ir metodinius ugdymo įrankius galite rasti puslapyje Lietuvos švietimiečiai Ukrainai (2022 m. kovo 7 d. informacija).

„Lietuvos švietimiečiai Ukrainai“ Google Site erdvėje imasi struktūruoti ir sisteminti aktualią informaciją, susijusią su Ukrainos moksleivių ugdymu, pagalba Ukrainos mokytojams, Ukrainos ir Lietuvos mokytojų telkimu bendram darbui.

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengta informaciją dėl bendravimo su atvykusiais vaikais.