DĖL UKRAINOS PEDAGOGŲ IR DIPLOMŲ PRIPAŽINIMO

Informacija apie atvykusius pedagogus iš Ukrainos nuolat sisteminama. Jeigu norėtumėte juos įdarbinti savo įstaigose, kreipkitės į Aną Lapajevą, el. paštu ana.lapajeva@vilnius.lt arba Danutą Verbaitienę, el. paštu danuta.verbaitiene@vilnius.lt.

Dalis Vilniaus mokyklų jau yra priėmusios į darbą Ukrainos pedagogus. Šiuo metu jie dažniausiai užima mokytojo padėjėjo ar kitas pareigas.

Informacija dėl Ukrainos pedagogų diplomų įteisinimo Lietuvoje

Pirmiausia būtina užpildyti šią informaciją: https://epe.skvc.lt/
Gavus SKVC pažymą, pildyti toliau: https://smsm.lrv.lt/mobile/web/lt/paslaugos/profesines-kvalifikacijos-pripazinimas – pasirinkite „Trečiųjų šalių piliečių profesinė kvalifikacija“. Visus šiuos veiksmus galite atlikti elektroniniu būdu.

Iškilus papildomiems klausimams kreiptis: Dalia Kuliesienė, 8 5 210 4772, el. paštu dalia.kuliesiene@skvc.lt

Iš Ukrainos atvykusių mokinių ugdymo galimybių tobulinimui, adaptacijos gerinimui bei sklandžiai įtraukčiai šiuo metu renkama informacija apie mokyklose įdarbintus Ukrainos pedagogus.