MAITINIMAS

 • Nuo karo pabėgusių ir Lietuvoje apsistojusių ukrainiečių šeimų vaikai, pradedantys lankyti priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas Lietuvoje, tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos vaikai, gali gauti nemokamą maitinimą.

  Dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų mokinių nemokamo maitinimo:

  Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Prašymų teikti nereikia. Jei Jūsų mokykloje mokysis vaikai iš Ukrainos, kurie yra priešmokyklinukai, pirmokai ar antrokai, jiems gali būti skiriami nemokami pietūs įprasta tvarka, kaip ir kitiems mokiniams.

  Jei šie vaikai turi asmens kodus, kaip ir visus kitus vaikus anksčiau, į SPIS sistemą turi įsikelti pati mokykla.

  Jei šie vaikai asmens kodo neturi, prašome užpildyti šią lentelę:Užsieniečių (0-2 kl.) įvedimo į SPIS sistemą lentelė, kad galėtume sukurti netikrą asmens kodą ir mokykla galėtų įsikelti vaikus į SPIS.
  Užpildytą lentelę prašome siųsti el. paštu dovile.jukne@vilnius.lt

  SVARBU. Vaikams, besimokantiems 3–12 klasėse, nemokamas maitinimas (pietūs) skiriamas vertinant pajamas.

  Kaip priimti prašymus dėl nemokamo maitinimo (pietų) 3–12 klasių mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos?

  Siekiant kuo skubiau suteikti pagalbą:

  • Prašymus priima mokyklų, kuriose ukrainiečių vaikai pradėjo mokytis, administracijos.
  • Prašymą gali teikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Prašymas užpildomas su mokyklos atstovo pagalba:
  • Užpildoma prašymo SP-11 forma ir SP-1 forma (pridedami prašymo formų užpildymo pavyzdžiai: SP-11 pildymo pvz, SP-1 pildymo pvz).
   SP-1 forma pildoma, jei yra žinomi duomenys apie šeimos sudėtį.
  • Su prašymu pateikiami šie dokumentai:
   1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento* kopija, jeigu duomenų apie tai nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
   2. vaiko gimimo faktą patvirtinančio dokumento* kopija, jeigu duomenų apie tai nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
   3. švietimo įstaigos pažyma apie mokinio mokymąsi joje, jeigu duomenų apie tai nėra Lietuvos Respublikos mokinių registre.

  Pateikiama tik tuo atveju, jei asmuo šį dokumentą turi.

  Daugiau informacijos: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas.

  • Užpildytus prašymus su dokumentų kopijomis prašome nuskenuoti ir išsiųsti el. p. sis.ukraina@vilnius.lt ir paštu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

  Kilus klausimų galima kreiptis į Vilniaus miesto administracijos Socialinių išmokų skyrių tel.: 8 601 48152, (8 5) 204 2146 arba 8 616 13649.