MIGRACIJOS DEPARTAMENTO INFORMACIJA DĖL UKRAINOS PILIEČIŲ

  • Migracijos departamentas informuoja, kad Ukrainos piliečiai, turintys biometrinius pasus ir kurių nacionalinių vizų ar leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas baigiasi, pasibaigus šių dokumentų galiojimui iš karto gali pradėti naudotis 90 d. beviziu režimu.
  • Šiuo metu dėl Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ar išsiuntimo.
  • Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai, dėl kurių priimti sprendimai grąžinti juos į užsienio valstybę gali likti Lietuvos Respublikoje. Apie tai, kokius veiksmus šie asmenys turės atlikti, Migracijos departamentas paskelbs papildomą informaciją.
  • Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams nebus naikinamos nacionalinės vizos ir leidimai laikinai gyventi.
  • Iš neteisėtai esančių Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių bus priimami prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi ar vizą. Artimiausiu metu Migracijos departamentas paskelbs informaciją apie galimybę Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams gauti nacionalines vizas ir leidimus laikinai gyventi lengvatinėmis sąlygomis.
  • Ukrainos piliečiai informacijos gali teirautis bendruoju Migracijos departamento informaciniu tel. 8 707 67000, skambinant iš užsienio – tel. +370 5 271 7112, taip pat el. paštu info@migracija.gov.lt.
  • Migracijos departamentas interneto svetainėje www.migracija.lt nuolat atnaujins informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras su šiomis procedūromis susijusius veiksmus.