PAGRINDINIS UGDYMAS

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

KALBINIS UGDYMAS

MATEMATINIS UGDYMAS

MENINIS UGDYMAS

  • Dailės pamoka. Dailės pamoka „Vienas paukštis – keturios piešimo technikos“. Pamoką veda Vilniaus humanistinės mokyklos dailės mokytoja.

SOCIALINIS UGDYMAS

TECHNOLOGIJOS