VAIKŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS Į VILNIAUS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS

Vilniaus miesto savivaldybėje vaikų iš Ukrainos (ir kitų šalių) priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas klausimus koordinuoja Bendrojo ugdymo vyriausioji specialistė Ana Lapajeva, tel. 869491337, el. p. ana.lapajeva@vilnius.lt. Nepavykus susisiekti, prašome kreiptis į Danutą Verbaitienę, tel. 866528380, el. p. danuta.verbaitiene@vilnius.lt.

Visus klausimus dėl atvykstančių vaikų priėmimo būtina derinti su atsakingais asmenimis pagal algoritmą. Su algoritmu prašome susipažinti visas ugdymo įstaigas, nepriklausomai, ar turite laisvų vietų, ar ne, kadangi į Jus gali kreiptis. Esame numatę ugdymo įstaigas, kurios turi daugiau vietų ir yra pasirengusios priimti šiuos vaikus. Su šių įstaigų vadovais aptarėme visus rūpimus klausimus. Atvykstantiems pirmiausiai siūlysime būtent šias įstaigas.

Jeigu atvykstantys asmenys kreipiasi į Jūsų mokyklą:

Jeigu turite laisvų vietų ir esate pasiruošę priimti vaiką, prašome užregistravus vaiko priėmimą užpildyti pagrindinę informaciją čia: ATVYKĘS MOKINYS.

Jeigu laisvų mokymosi vietų neturite, nedelsdami informuokite apie tai Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Aną Lapajevą (tel. 869491337, el. p. ana.lapajeva@vilnius.lt). Nepavykus susisiekti, kreiptis į Danutą Verbaitienę ( tel. 866528380, el. p. danuta.verbaitiene@vilnius.lt).
Atsakingas asmuo savivaldybėje suderins mokinio priėmimą su ugdymo įstaiga, turinčia laisvų mokymosi vietų.
Būtina pateikti šią informaciją apie mokinį:
1. šalis, iš kurios atvyko;
2. mokinio gimimo data;
3. nurodyti klasę, kurioje mokėsi savo šalyje;
4. pageidaujama ugdymo kalba;
6. faktinė gyvenamoji vieta Vilniuje (pagal tai ieškosime artimiausios mokyklos);
7. kontaktinė informacija (el. paštas, tel. nr.).

Pagalba mokykloje atvykusiems vaikams:

Vaiko priėmimą ir pagalbą mokiniui koordinuoja mokyklos vadovo paskirtas asmuo.
Atsižvelgiant į mokinio poreikius, sudaromas individualus ugdymo planas. Pagalba organizuojama remiantis Bendraisiais ugdymo planais.
Mokiniui ir jo tėvams siūloma pagalbos specialistų pagalba (bendradarbiaujama su PPT, VVSB), prireikus gali būti perkama pagalbos specialistų paslauga).

Dėl užsieniečių ugdymo mokykloms siūloma konsultuotis su Vilniaus lietuvių namais.

Mokiniui siūloma neformalioji veikla, užimtumas po pamokų. Dėl integracijos galima kreiptis į International House Vilnius (Konstitucijos pr. 3, Vilnius LT-09307 Lithuania, el.p. hello@ihvilnius.lt / +370 614 79 283 ).