IMG_1466-Edit-af91e8d554ae79a9be8225231252230c.jpg

Pokyčių mokyklos

Siekiame strateginių pokyčių programoje dalyvaujančiose Vilniaus miesto mokyklose. Diegiame pokyčius vadybos, ugdymo srityse, skatiname darnumą ir taip mažiname skirtumus tarp Vilniaus švietimo įstaigų.

Programos faktai
10

Vilniaus mokyklų baigė dvejus metus trukusį projektą „Vilniaus pokyčių mokyklos“.

33

mokyklos išbandė dalyvaujamąjį biudžetą.

826

mokytojai dalyvavo seminaruose ir programose įtraukaus ugdymo tema.

6

mokyklos įsitraukė į „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ programą.

Veiklos:
Darnumas: Dalyvaujamasis biudžetas
Darnumas: Dalyvaujamasis biudžetas Darnumas: Dalyvaujamasis biudžetas

Tikslas

Darnumas – tai ne tik mokyklos aplinka, bet ir į sprendimus įtraukta jos bendruomenė. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su mokiniais spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo. Mokiniai patys siūlo idėjas mokyklai, balsuodami renka labiausiai patikusias ir taip praktiškai mokosi pilietiškumo.

Veiklos

Dalyvaujamojo biudžeto išbandymui mokinių pasiūlytoms idėjoms, atitinkančioms tvarumo principus, mokykloms skiriamas dalinis finansavimas. Atrinktas mokyklas su dalyvaujamojo biudžeto principais supažindina ir įgyvendinimo klausimais konsultuoja „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir „Edu Vilnius“ atstovai.

Pirmą kartą įgyvendinančioms mokykloms organizuojami trumpi mokymai ir teikiamos įgyvendinimo konsultacijos. Jau dalyvavusios mokyklos prisijungia dalindamosi savo patirtimi ir atlikdamos mentorių vaidmenį. Įgyvendintos idėjos pristatomos baigiamajame renginyje.

Kviečiame iki 2024 m. gegužės 27 d. teikti paraišką išbandyti dalyvaujamąjį biudžetą savo mokykloje:

Pildyti paraišką

Pasiekimai 2023 m.

Dėl didelio susidomėjimo 2023 m. dalyvaujamąjį biudžetą jau išbandė net 33 Vilniaus mokyklos.

Keletas idėjų, už kurias balsavo mokiniai:
-    namų / projektinių darbų erdvė su gyvuoju kampeliu
-    „Atsipalaiduok kupole“ – kupolo aprūpinimo poilsiui reikalingais baldais projektas
-     „Motyvaciniai užrašai ant laiptų“
-    šilkografijos dirbtuvės
-    kino salė mokykloje
-    Šachmatų lenta ant grindų
-    Muzikos instrumentai
-    Sūpynės “Gandro lizdas”

29 % Vilniaus mokyklų jau išbandė dalyvaujamąjį biudžetą.

Vilniaus Gabijos progimnazijos patirtis įgyvendinant projektą

Dalyvavusių mokyklų patirtys 2022 m.

Dalyvavusių mokyklų patirtys 2023 m.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė
Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Darnumas: Darnaus vystymosi mokymai
Darnumas: Darnaus vystymosi mokymai

Tikslas 


Darnus vystymasis yra būtina tvarios ateities sąlyga, tad jo principus reikia diegti nuo pat ankstyvos vaikystės. Todėl vis daugiau dėmesio skiriame darnumo ir tvarumo projektams Vilniaus ugdymo įstaigose, norėdami suteikti joms įvairiapusę pagalbą siekiant tapti darnesnėmis.

Veiklos

Šia 40 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo  programa siekiama efektyviai integruoti globalias darnaus vystymosi temas į ugdymo procesą, o darnaus vystymosi nuostatas – į mokyklos gyvenimą. Programa padeda mokytojams sėkmingai dirbti su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis, kuriose globalios ir darnaus vystymosi temos yra tarpdalykinės ir integruojamos į visus mokomuosius dalykus.

Pasiekimai 2023 m.

2023–24 m. įvyko 4 modulių mokymai, kuriuose sėkmingai mokėsi 22 dalyviai iš bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Mokymų programa


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė
Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Darnumas: konkursas „Tvariau“
Darnumas: konkursas „Tvariau“

Tikslas 

Padėti ugdymo įstaigoms tapti darnesnėmis organizacijomis, suteikiant finansavimą arba kofinansavimą tvariems sprendimams ugdymo įstaigoje įgyvendinti.

Eiga

Idėjų atrankos konkursui 2023 m. kvietėme ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokyklas teikti sumanymus, kaip didinti darnumą savo bendruomenėje tokiose srityse kaip judėjimas, elektros energija, vanduo, popieriaus naudojimas, maisto švaistymas, rūšiavimas ir kt.

Finansuojamos arba kofinansuojamos idėjos, skatinančios ir / arba sudarančios sąlygas mokyklos administraciją, mokytojus, mokinius ir / ar kitus bendruomenės narius mokykloje gyventi tvariau.

Viena mokykla gali pateikti vieną paraišką. Jeigu mokykla turi skyrius, paraiškas gali pateikti kiekvienas skyrius.
2024 m. rudenį vėl kviesime ugdymo įstaigas teikti paraiškas darnumo idėjų finansavimui gauti.

Pasiekimai 2023 m.

Sulaukėme net 80 paraiškų, iš kurių  atrinktos 21 ugdymo įstaigos idėjos, kurių įgyvendinimui suteiktas finansavimas arba kofinansavimas.

Keletas idėjų-laimėtojų: dviračių stoginė, pakeliamos lysvės, šiltnamis, maisto atliekų kompostavimo aparatas, vabzdžių viešbučiai, LED apšvietimas, vandens stotelė.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė
Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Nuolatinis tobulėjimas
Nuolatinis tobulėjimas Nuolatinis tobulėjimas

Tikslas

Kiekviena organizacija gali patobulinti savo procesus – mokykla taip pat. Siekiame skatinti spartesnę pažangą ir gerinti ugdymo kokybę Vilniaus miesto mokyklose, kviesdami mokyklos komandas pačias įsivardinti probleminę mokyklos sritį ir gaunant sisteminę pagalbą, kartu spręsti išsikeltą iššūkį.

Veiklos

Nuolatinis tobulinimas (angl. Continuous Improvement) – tai LEAN sistemos atšaka, pritaikyta švietimo sistemai, mokanti stebėti mokykloje vykstančius procesus, juos analizuoti ir gerinti ugdymo kokybę, mokinių socialinę ir emocinę gerovę. 

Taikant šią metodiką labai svarbūs visos bendruomenės susitarimai ir vieninga vizija, kasdienis mokytojų bendradarbiavimas. Kasdien taikomos  priemonės stebėti individualią, klasės pažangą, skatinama asmeninė mokinių atsakomybė už mokymosi rezultatus. 

Pasiekimai 2023 m.

5 Vilniaus mokyklos mokosi ir diegia Nuolatinio tobulinimo metodiką, vyksta nuotoliniai mokymai, kuriuos veda Marijke Broer, „Klasse.Pro“ vadovė, patyrusi švietimo, Nuolatinio tobulinimo metodikos ekspertė iš Nyderlandų.

2023 m. pasibaigė dvejus metus trukęs projektas „Vilniaus pokyčių mokyklos“, kurio didžioji dalis dalyvių taikė nuolatinio tobulinimo metodiką.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė
Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje
Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje

Tikslas

Pasitelkdami unikalią programą, siekiame atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas. Norime padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžių atliepiantį ugdymo procesą ir suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi  
iššūkius.

Veiklos

Programa unikali savo metodika. Ji sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms, kurių metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi dalykų intergavimu, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

Dirbama su:

– Viena klase ar tiksline mokinių grupe, kartu su mokytojais ir programos kūrėju;
– Buriamas Mokytojų klubas – mokytojus vienijanti erdvė, joje mokomasi kartu spręsti aktualius iššūkius.

Nauda visai mokyklai – kuriama pasitikėjimu, atvirumu, refleksija ir kryptingu tobulėjimu pagrįsta mokyklos kultūra.

Pasiekimai 2023 m.

2022–2023 m. m. programoje dalavavo 6 Vilniaus miesto mokyklos.
Į programos įgyvendinimą įsitraukė 67 mokytojai, 161 mokinys, 1 644 mokyklų bendruomenių nariai. Įgyvendinant mokyklų projektus bendradarbiauta su 36 organizacijomis.

Nuo 2016 metų programoje sudalyvavo 24 Vilniaus miesto mokyklos.  

Programoje dalyvavusių mokyklų sąrašas

Apibendrintos patirtys ir įžvalgos:

2022–2023 m. Vilniaus mokyklų projektų apžvalga

Mokymasis už klasės ribų. Praktinės rekomendacijos 

2021–2022 m. Vilniaus mokyklų projektų apžvalga

Rekomendacijos ugdantiems penktokus

Programos „Tyrinėjimo menas Vilniuje“  autoriai ir įgyvendinimo partneriai: Kūrybinės jungtys


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė
Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Įtraukiojo ugdymo skatinimas
Įtraukiojo ugdymo skatinimas Įtraukiojo ugdymo skatinimas

Tikslas

Siekiame sukurti tinkamas sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintiems vaikams lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią mokyklą.

Veiklos

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kai nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis.

Organizuojame seminarus ir programas, padedančius pedagogams pasiruošti šiems pokyčiams.

Pasiekimai 2023 m.

Su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vilniaus Atgajos specialiosios mokyklos lektorėmis organizavome seminarų, padedančių stiprinti mokytojų įtraukaus ugdymo kompetencijas, ciklą, skirtą Vilniaus ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojams bei mokytojų padėjėjams.

Šiemet įvyko:
-    5 nuotoliniai seminarai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams,
-    6 seminarai bendrojo ugdymo pedagogams,
-    2 programos mokytojų padėjėjams.

Juose dalyvavo 826 mokytojai.

Lektoriai dalinosi žiniomis, kaip padėti vaikams, kuriems sunku skaityti, rašyti, aptarė, kaip parengti medžiagą ir priemones dirbti su negalią dėl intelekto sutrikimo turinčiais vaikais, kaip stiprinti mokinių socialinius įgūdžius, mokė pasiruošti ir taikyti alternatyviosios komunikacijos simbolius ir kt.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Andra Litvinaitė
Andra.Litvinaite@vilnius.lt

Tūkstantmečio mokyklos (TŪM)
Tūkstantmečio mokyklos (TŪM)

Vilniaus miestas dalyvauja nacionalinėje pažangos programoje „Tūkstantmečio mokyklos“. Išsamią informaciją apie programą rasite čia.

Tikslai

Programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Vilniaus miestas „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) pažangos plane nusimatė tris tikslus:

 1. Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį tarp skirtingų Vilniaus miesto mokyklų;
 2. Sudaryti galimybes miesto gyventojams rinktis ugdymo įstaigą pagal gyvenamą vietą ir poreikius;
 3. Sudaryti palankias galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse / mokyklose.

Veiklos

TŪM programoje numatytos mokyklų tobulinimo veiklos keturios srityse: lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ir kultūrinio ugdymo.

Lyderystės ugdymas apima tokias veiklas, kaip mokyklos bendruomenės nuostatų ir pasitenkinimo stebėsenos sistema, duomenimis grįstas veiklos planavimas bei ugdymo kokybės gerinimas, naujų pedagogų pritraukimo programa ir kitas.

Įtraukiojo ugdymo sritis apima fizinį mokyklų pritaikymą įvairių poreikių vaikams, pedagogų žinių, įgūdžių, gebėjimų pritaikyti ugdymo procesą tobulinimą ir t. t.

STEAM ugdymas orientuotas į gamtos mokslų ir žaidimų laboratorijų, Fablab dirbtuvių įrengimą ir įveiklinimą pamokose bei neformaliose veiklose, matematikos mokymąsi taikant skaitmenines priemones ir kt.

Kultūrinio ugdymo sritis yra skirta kalbų laboratorijų kūrimui, bendradarbiavimui su menininkais ir meno institucijomis​, tyrinėjimo menui, medijų informaciniam raštingumui ir kitoms veikloms.​

Dalyviai

TŪM programoje dalyvauja 10 Vilniaus mokyklų:

 • Vilniaus „Žaros“ gimnazija;
 • Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla;
 • Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“;
 • Vilniaus Karoliniškių gimnazija;
 • Vilniaus Liepkalnio mokykla;
 • Vilniaus Naujininkų progimnazija;
 • Vilniaus Pilaitės gimnazija;
 • Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija;
 • Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija;
 • Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija.

Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė
Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika (MOST)
Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika (MOST) Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika (MOST)

Projekto „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika“ (MOST)  tikslas yra apjungti mokyklas ir bendruomenes (šeimas, mokslininkus, piliečius, verslininkus ir kt.) sprendžiant aplinkosaugos problemas atliekų tvarkymo (2021 m.) ir energijos taupymo (2022 m.) srityse bei ieškant būdų, kaip savo bendruomenėje galima ieškoti tinkamiausių sprendimų.  

Projekto veiklos: 

 1. Projekto metu mokyklos kviečiamos įgyvendinti mokyklos bendruomenės projektines veiklas. Įgyvendinant veiklas mokyklos turi galimybę tarpininkaujant projekto partneriams šalyje konsultuotis su ekspertais ar mokslininkais.
  Spauskite ir sužinokite daugiau apie mokyklos-bendruomenės projektinę veiklą.
 2. Kiekvienoje projekto šalyje projektines veiklas įgyvendinusios mokyklos kviečiamos dalyvauti nacionaliniuose renginiuose-mugėse, kuriose visi pristato savo įgyvendintų projektinių veiklų rezultatus.
 3. Projekto MOST partneriai dalyvauja baigiamojoje konferencijoje, kurioje aptariami mokyklos bendruomenių projektinių veiklų rezultatai projekto partnerių šalyse, pristatomi geriausi pavyzdžiai.  

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą įgyvendina 23 institucijų iš 10 Europos šalių konsorciumas. Projektą koordinuoja Fraiburgo ugdymo mokslų universitetas, Lietuvoje projekto partneriai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (įgyvendintojas – EDU Vilnius).

2022–2023 m. m. 26 mokyklų komandos vykdė energijos taupymo projektines veiklas. Geriausi pavyzdžiai buvo pristatyti baigiamojoje konferencijoje Olandijoje.

Mokyklų ir bendruomenių projektų planavimo ir įgyvendinimo santrauka mokytojams

Mokyklų ir bendruomenių projektų planavimo ir įgyvendinimo vadovas (EN)

Mokslo mugių ir partnerysčių mezgimo vadovas (EN)

Metodinės rekomendacijos ir mokyklų bendruomenių projektų pavyzdžiai (EN)

MOST projekto poveikio vertinimo ataskaita (EN)

Baigiamojo renginio Lietuvoje video

Projekto patariamoji taryba Lietuvoje:
Dr. Saulius Maskeliūnas, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (https://www.liks.lt/)
Arminas Varanauskas, Žinių ekonomikos forumas (http://www.zef.lt/)
Daiva Viskontienė,  UAB „Biznio mašinų kompanija“ (https://bmk.lt/)
Girėnė Ščiukaitė, Bentley Systems filialas Lietuvoje (http://www.bentley.com)
Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazija (https://kjg.edupage.org/) 

Projekto atstovas projekto patariamojoje taryboje Europoje:
Marytė Skakauskienė 


Kontaktinis asmuo

Vilniaus universitetas: Eglė Jasutė,  Egle.jasute@fsf.vu.lt  
Edu Vilnius: Rūta Mazgelytė,  ruta.mazgelyte@vilnius.lt  
Daugiau apie projektą skaitykite Vilniaus universiteto sveitainėje.
Oficiali projekto MOST svetainė.