PRADINIS UGDYMAS

GAMTAMOKSLINIS IR SOCIALINIS UGDYMAS

KALBINIS UGDYMAS

  • Skaitmeninės knygos. Knygose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų:

MATEMATINIS UGDYMAS

  • „Matific“ platformaVirtuali mokymosi aplinka skirta mokinių matematiniam raštingumui ugdyti. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

MENINIS UGDYMAS

  • Muzikos pamokų pavyzdžiaiMokytojos Jurgitos Turlienės sukaupta medžiaga, Vilniaus Maironio progimnazija
  • Muzikinis raštingumasVirtuali mokymosi aplinka skirta mokinių matematiniam raštingumui ugdyti. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

KITA MEDŽIAGA