350254175_777265860792474_23834450561301333_n-6c0c8241071e0776d1ae04c2f9859420.jpg

Mokau Vilniuje

Tai vienas langelis visiems, kurie nori būti mokytojais, nesvarbu, tik pradėjo ar jau įsitvirtino Vilniaus mokyklose. Prisidedame prie naujų pedagogų pritraukimo, rengimo, esamų pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijos užtikrinimo.

Programos faktai
319

būsimų pedagogų 2023 m. pradėjo studijas.

31

naujas mokytojas, po parengiamųjų vasaros mokymų, rugsėjį pradėjo dirbti Vilniaus mokyklose.

12

renginių miesto dalykų mokytojams suorganizavo miesto dalykinių metodinių būrelių tarybos.

2000

mokytojų pasinaudojo Mokytojų savaitės pasiūlymais.

Veiklos:
Studijos mokytojams
Studijos mokytojams Studijos mokytojams

Tikslas

Atliepdamas augančio miesto poreikius, Vilnius siekia kompleksiškai spręsti pedagogų trūkumo problemas. 

Vilniaus miesto miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojame asmenų, norinčių tapti mokytojais arba pagalbos specialistais ir persikvalifikuoti norinčių mokytojų studijas aukštosiose mokyklose. 

Projekte gali dalyvauti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir norintys dirbti pedagogais Vilniaus švietimo įstaigose bei šiuo metu Vilniaus švietimo įstaigose dirbantys mokytojai. 

Studijos

Baigus laipsnio nesuteikiančias studijas įgyjama teisė mokykloje mokyti pagal atitinkamą ugdymo programą ar užsiimti specializuota pedagogine veikla. 

„Edu Vilnius“ viešojo pirkimo būdu perka studijų vietas aukštosiose mokyklose. Studijų vietų skaičius ribotas.
Asmenys, kurių studijos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto, įsipareigoja dirbti Vilniaus teritorijoje esančioje švietimo įstaigoje ne mažiau kaip 2 metus. 

Projekto įgyvendinimo metu profesinėse pedagogikos studijose  galima įgyti pedagogo kvalifikaciją tiems, kurie jos neturi, bet turi aukštąjį išsilavinimą.

Pedagogų perkvalifikavimo studijose bus galima įgyti: 

1) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją; 
2) pradinio ugdymo kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją; 
3) specialiojo pedagogo kompetencijų tiems, kas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; 
4) logopedo kompetencijų tiems, kas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir specialiojo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo, arba pradinio ugdymo arba lietuvių kalbos dalyko specializaciją, arba yra baigę šių pedagoginių specializacijų modulių studijas; 
5) socialinio pedagogo kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją; 
6) mokomųjų dalykų (Europos Sąjungos kalbų, matematikos, lietuvių k., biologijos, chemijos, fizikos) kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją. 

Studijos prasidės 2024 metų rudenį. Pedagoginės profesinės studijos, trunka 1 metus (60 studijų kreditų). Perkvalifikavimo studijos gali trukti nuo 1 iki 2 metų, priklausomai nuo aukštosios mokyklos teikiamų studijų programų apimties (nuo 60 iki 120 studijų kreditų). 
Tie, kam reikia įgyti ir pedagogo kvalifikaciją, ir papildomų kompetencijų, pirmuoju etapu baigia profesinės pedagogikos studijas, kitame etape turi galimybę pradėti perkvalifikavimo studijas, suteikiančias papildomų reikalingų kompetencijų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo, specialiojo, socialinio pedagogo, mokomojo dalyko). 

Asmuo, neturintis pedagogo kvalifikacijos, finansavimą studijoms gali gauti du kartus:
1) profesinėms pedagogikos studijoms;
2) papildomoms kompetencijoms perkvalifikavimo studijose įgyti.
Finansavimą gavęs asmuo įsipareigoja dirbti Vilniaus mieste esančioje švietimo įstaigoje ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. 

Asmuo, turintis pedagogo kvalifikaciją, finansavimą studijoms gali gauti vieną kartą – perkvalifikavimo studijoms. Šiuo atveju finansavimą gavęs asmuo įsipareigoja dirbti Vilniaus mieste esančioje švietimo įstaigoje ne trumpiau kaip 2 metus per 3 metų laikotarpį. 

Išimtis sudaroma asmenims, siekiantiems dirbti logopedais mokyklose. Tokiu atveju gali būti finansuojamos:
1) studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti (jeigu asmuo jos neturi),;
2) specialiosios pedagogikos modulio studijos;
3) logopedijos modulio studijos.
Finansavimą gavęs asmuo įsipareigoja dirbti Vilniaus mieste esančioje švietimo įstaigoje ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. 

Reikalavimus mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, kitų pagalbos specialistų kvalifikacijai, rasite LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje
Reikalavimas specialiesiems pedagogams, logopedams ir kitiems specialiosios pedagoginės pagalbos specialistams turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą nustatytas LR Švietimo įstatymo 21 str. punkte.

Pateikti paraišką dalyvauti projekte „Studijos mokytojams“

Paraiškos teikiamos iki š. m. birželio 30 d. 


Pasiekimai 2023 m.

Šiemet iš viso sulaukėme net 750 paraiškų! 

542 paraiškos pateiktos mokytojų, norinčių įgyti papildomų kompetencijų, o 211 – neturinčių pedagogo kvalifikacijos ir norinčių ją įgyti.

Finansuotos studijų vietos:
Pedagogo kvalifikacijai įgyti –  98;
Ikimokyklinio ugdymo – 80;
Pradinio ugdymo – 20;
Socialinės pedagogikos – 15;
Specialiosios pedagogikos – 50;
Logopedijos – 40; 
Anglų k. – 7;
Po keletą etikos, lietuvių k., fizinio ugdymo, technologijų, istorijos.

Iš viso – 319 vietų!


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė
Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Pradedu mokyti Vilniuje
Pradedu mokyti Vilniuje Pradedu mokyti Vilniuje Pradedu mokyti Vilniuje

Tikslas

Mokytojų trūkumas yra viena aktualiausių Vilniaus miesto švietimo problemų, kuriai skiriame ypatingą dėmesį. Šia trejų metų programa siekiame padėti mokytojams įsitvirtinti sostinės savivaldybės mokyklose, suteikiant visapusę pagalbą naujai atėjusiems ar sugrįžusiems dirbti mokykloje.

Veiklos

Registracija į programą

Programa yra skirta pirmą kartą į mokyklas atėjusiems mokytojams bei tiems, kurie į mokyklą sugrįžo po ilgesnės pertraukos. Tyrimai rodo, kad pirmieji metai mokykloje yra vieni sunkiausių, todėl pirmuosius trejus darbo mokykloje metus organizuojame įvairius mokymus, seminarus, supervizijas, kurie:

-    stiprina pradedančiųjų mokytojų profesinį pasitikėjimą ir tapatumą;
-    skatina pradedančiuosius mokytojus reflektuoti savo profesinę praktiką ir asmenybės augimą, drąsiai įveikti iššūkius bendradarbiaujant su kolegomis;
-    stiprina mokytojų profesinius gebėjimus pedagoginės psichologijos, saviugdos, ugdymo praktikos, IT taikymo srityse. 

Į šią programą mokytojus ateiti kviečiame dviem keliais: 

1)    prisijungti pavasarį, kai aktyviai kviečiame į mokyklas sugrįžti tuos, kurie turi pedagogo kvalifikaciją ir mokytojo pašaukimą, tačiau taip ir nepabandė ar nutolo nuo pedagogo profesijos. Taip pat kviečiame ir neturinčius pedagogo kvalifikacijos, bet jaučiančius, jog mokytojo kelias – širdį traukiantis pasirinkimas.
2)    Prisijungti rudenį, jau pradėjus darbą naujoje mokykloje, tačiau ieškant pastiprinimo ir bendraminčių, su kuriais kartu gali įveikti sunkumus.

Prisijungusių pavasarį laukia:

1)    Motyvacinis pokalbis, siekiant atrinkti orientuotus į vaiką mokytojus, pasiryžusius nuolat mokytis ir tobulėti;
2)    5–8 dienų vasaros mokymų programa, skirta sustiprinti dalyvių pedagoginį, psichologinį bei dalykinį pasirengimą.

Visų programos dalyvių nuo rudens trejus metus laukia:

1)    Individualus konsultavimas bei profesinė pagalba jau dirbant mokykloje;
2)    Individualios supervizijos;
3)    Mokymai aktualiomis temomis (bent kartą per mėnesį) jau dirbant mokykloje;
4)    Rudens stovykla;
5)    Refleksijos dienos.

Norintys tapti mokytojais, tačiau neturintys pedagogo kvalifikacijos papildomai dalyvauja programoje „Studijos mokytojams“.

Pasiekimai 2023 m.

2023 m. dalyvauti programoje „Ateinu / Sugrįžtu mokyti“ užsiregistravo 56 mokytojai. Į programą „Pradedu mokyti Vilniuje“ (praėjusiais metais šios programos veikė kaip atskiros, o nuo šių metų yra sujungtos į vieną) užsiregistravo dar apie 50 mokytojų. Kiekvieną mėnesį vyksta ne mažiau kaip vieneri mokymai mokytojams aktualiomis temomis. Taip pat pagal dalykų grupes organizuojamos konsultacijos, kurias veda mokytojai praktikai. Psichologinę pagalbą ir patarimus (pagal poreikį) mokytojai gauna dalyvaudami individuliuose pokalbiuose su psichologe.

Siekiant suburti pradedančiuosius į palaikančią bendruomenę, pirmą kartą jiems surengta rudens stovykla, kurioje spalio mėn. dalyvavo 32 mokytojai.

Vykdant kampaniją „Sugrįžtu / Ateinu mokyti“ gauta net 80 paraiškų norinčių dirbti mokyklose. Po motyvacinio pokalbio į šias programas pakviestas 61 dalyvis. Po šios programos net 31 naujas mokytojas pradėjo dirbti mokyklose!


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė
Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Registruotis į programą „Pradedu mokyti Vilniuje“ gali visi pirmus metus Vilniaus miesto mokyklose dirbantys mokytojai. Jei negavote tiesioginio kvietimo per savo mokyklos raštinę, susisiekite su projekto vadove.

Metodinės mokytojų grupės
Metodinės mokytojų grupės

Tikslas

Norime sukurti tvarią Vilniaus miesto mokytojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą, kuri padėtų mokytojams tobulėti bei kurti palaikantį tarpusavio ryšį.

Veiklos

Projektu siekiama plėtoti mokytojų bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas telkiant mokytojų bendruomenes bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui, užtikrinant jiems galimybes dalijimuisi praktine patirtimi vieniems su kitais, bendradarbiavimui su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.

Pasiekimai 2023 m.

Miesto dalykinių metodinių būrelių tarybos organizavo 12 renginių miesto dalykų mokytojams. Šių renginių metu mokytojai klausėsi paskaitų ir dalyvavo seminaruose jiems tuo metu pačiomis aktualiausiomis temomis.

Pvz. Istorijos mokytojų metodinio būrelio taryba kolegoms istorijos mokytojams organizavo metodinę konferenciją „Istorinės sąmonė ir medijos: iššūkiai ir galimybės“ su viešnia iš Latvijos, dr. Ilze Šenberga. 
O Vilniaus miesto muzikos mokytojai susitiko metodinėje-praktinėje konferencijoje „Muzikos mokytojas mokykloje“.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius
Grazvydas.Kazakevicius@vilnius.lt


Vilniaus miesto metodiniai būreliai

Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto rusų kalbos (gimtosios) mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinė taryba

Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto metodinių būrelių veiklos planai

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos veiklos planas

Šventinė mokytojų savaitė
Šventinė mokytojų savaitė

Tikslas

Mokytojų dieną Vilniuje švenčiame visą savaitę – nes norime padėkoti mokytojams už jų ypatingą darbą ir prie šios padėkos pakviečiame prisijungti ir kitus vilniečius!

Veiklos

Mokytojai šventinę savaitę kviečiami nemokamai lankytis teatro spektakliuose, kino seansuose, muziejuose bei ekskursijose, taip pat pasinaudoti nuolaidomis sporto klubuose, kavinėse ir kitur. Jiems taip pat organizuojamas šventinis koncertas, kurio metu apdovanojami Vilniaus metų mokytojai.
Taip pat mokytojus ir kitus, neabejingus švietimui, kasmet kviečiame į išskirtinę mokytojų savaitės konferenciją.

Pasiekimai 2023 m.

Šventiniais pasiūlymais pasinaudojo ir renginiuose apsilankė apie 2000 mokytojų. Prie šventinės savaitės įgyvendinimo prisidėjo net 17 partnerių.

Tarptautinėje konferencijoje „Kiek ateities Vilniaus švietime?“ su švietimo naujovių tyrinėtoja, mokymosi inovacijų centro Paryžiuje „LearnSpace“ vadove Svenia Busson ir Lietuvos pranešėjais bei diskutantais dalyvavo apie 80 žmonių, o nuotoliniu būdu stebėjo dar apie 90.

Vilniaus metų mokytojai ir vadovai apdovanoti iškilmingame koncerte, į kurį susirinko beveik 5 000 klausytojų.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Lazauskaitė
Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt