Gegužės mėnesį kviečiame aktyviai rinkti savarankiškumo ženkliuką-raktą

Data: 2024-05-06
Gegužės mėnesį kviečiame aktyviai rinkti savarankiškumo ženkliuką-raktą

Mokslo metams artėjant į pabaigą primename, kad dar yra laiko už kultūrinį aktyvumą surinkti Kultūrinės edukacijos sistemoje įdiegtus skaitmeninius ženkliukus! Gegužės mėnesį kviečiame mokytojus skatinti moksleivius individuliai dalyvauti kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose bei veiklose ir už tai apdovanoti juos savarankiškumo ženkliuku-raktu. Kito mėnesio pradžioje aktyviausioms ir sąlygas atitinkančioms mokinių klasėms padovanosime po apsilankymą kino filme.

Jau skyrėte mokiniams savarankiškumo ženkliuką-raktą?

Registruokite savo klasę 

Registracija vykdoma iki gegužės 31 d.

O jei trūksta idėjų – štai ką galima nuveikti Vilniuje pasinaudojant „Vilnius yra mokykla“ platforma:

  • Miesto abėcėlė: Pamokos metu mokiniai pasikartoja abėcėlę, ieško raidžių aplinkoje, kuria iliustruotą abėcėlę. Mokiniai grupėmis vaikšto miesto erdvėje (gatvėje, parke), stebi aplinką, užsirašo įvairius pavadinimus, prasidedančius skirtingomis abėcėlės raidėmis. Grįžę į klasę, grupėmis arba individualiai sukuria iliustruotą lietuvių kalbos abėcėlę.
  • Sukurk savo legendą: iliustruojame vaizduotę: Pamokos metu pradinukai prisimena Vilniaus legendas. Mokytoja trumpai pristato vieną legendą ir pasiūlo vaikams sukurti bei iliustruoti savo legendą apie Vilniaus įkūrimą, Gedimino pilies bokštą. Mokiniai savo kūrybinius darbus pristato klasės draugams. Pamoka gali vykti prie Gedimino bokšto arba parke, žvelgiant į bokštą.
  • Asmenukė su Vilniumi: Mokiniai keliauja po lankytinus Vilniaus miesto objektus ir atlieka užduotis: fotografuoja asmenukę, sugalvoja kaip ją pristatyti panaudojant pateiktas anglų kalbos frazes, vėliau pristato klasės draugams ir įsivertina. Pamokoje mokiniai sužino apie asmenukes kaip fotografijos rūšį, diskutuoja ar asmenukės yra meno forma, lavina savo vaizduotę.
  • Geografinis kvestas Vilniaus senamiestyje: Pamokoje klasė gilins dalykines žinias, derinant du mokinių mėgstamus žaidimus – orientacinį ir kvestą (kvestas – tai loginis žaidimas, kurio metu mokiniai per užduotą laiką sprendžia galvosūkius bei atlieka užduotis). Mokinių komandos, naudodamos „Actionbound“ programėlę, Vilniaus senamiestyje skaitys žemėlapį, orientuosis, spręs užduotis, ieškos paslėptų užuominų. Tam turės pasitelkti geografijos, istorijos ir kitų dalykų žinias, įjungti savo loginį mąstymą, išradingumą ir greitą reakciją.
  • Vilnius Maironio ir mano akimis: Rekomenduojama pamoką vesti ant Gedimino kalno, nuo kurio atsiveria didinga Vilniaus ir senamiesčio panorama. Šis vaizdas padeda įsijausti į Maironio eilėraščio „Vilnius (prieš aušrą)“ lyrinio subjekto išgyvenimus, o atliekama kūrybinė užduotis leidžia palyginti dabartinį miesto vaizdą su Maironio aprašytu. Moksleiviai perteikia savo mintis ir patyrimus, siedami juos su miesto ateitimi.

Kiti nemokami renginiai Vilniaus mieste:

-----
Kultūrinės edukacijos sistema padeda ne tik mokytojams nuosekliai planuoti pasirenkamas kultūrinės edukacijos veiklas ir siekti jų įvairovės, bet ir mokiniams stebėti savo asmeninę pažangą, kaupti ir matyti kultūrinės kompetencijos augimo kelionę. Be to, šiais mokslo metais kiekvienam iš devynių ženkliukų-raktų skiriamas mėnuo, kurio metu plačiau pristatome nemokamas veiklas Vilniaus mieste, atitinkančias mėnesio kompetenciją. O už kultūrinį aktyvumą skiriami kultūriniai-edukaciniai prizai!