Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti projekte „Studijos mokytojams“

Data: 2024-03-04

Toliau tęsiame projektą  „Studijos mokytojams“, kurio dėka pernai net 319 mokytojų pradėjo jiems reikalingas studijas. Šiemet taip pat Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojame asmenų, norinčių tapti mokytojais arba pagalbos specialistais ir persikvalifikuoti norinčių mokytojų studijas aukštosiose mokyklose. 

Projekte gali dalyvauti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir norintys dirbti pedagogais Vilniaus švietimo įstaigose bei šiuo metu Vilniaus švietimo įstaigose dirbantys mokytojai. Registracija vyksta iki š. m. birželio 30 d. Paraiškų teikėjų kandidatūra bus svarstoma liepos–rugpjūčio mėnesiais.

Pateikti paraišką gauti finansavimą studijoms

Svarbi informacija. Projekto eiga: Asmenys pateikia paraišką studijų finansavimui gauti → Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui EDU Vilnius vykdo viešuosius studijų vietų pirkimus ir informuoja paraišų teikėjus, kurioje aukštojoje mokykloje vyks studijos → Aukštoji mokykla, pagal EDU Vilnius pateiktus pretendentų į projekto lėšomis finansuojamas studijas sąrašus, el. paštu kreipiasi į pretendentus pateikti dokumentus priėmimui į studijas → Aukštojoje mokykloje vyksta atranka į studijas → Aukštoji mokykla informuoja visus pretendentus apie priėmimo rezultatus → Priimti į studijas asmenys pasirašo studijų sutartis su aukštąja mokykla ir studijų finansavimo sutartis su EDU Vilnius.

Studijų tvarka ir galimybės

Baigus laipsnio nesuteikiančias studijas įgyjama teisė mokykloje mokyti pagal atitinkamą ugdymo programą ar užsiimti specializuota pedagogine veikla. 

Asmenys, kurių studijos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto, įsipareigoja dirbti Vilniaus teritorijoje esančioje švietimo įstaigoje ne mažiau kaip 2 metus. 

Studijos prasidės 2024 metų rudenį. Pedagoginės profesinės studijos, trunka 1 metus (60 studijų kreditų). Perkvalifikavimo studijos gali trukti nuo 1 iki 2 metų, priklausomai nuo aukštosios mokyklos teikiamų studijų programų apimties (nuo 60 iki 120 studijų kreditų). 

Tie, kam reikia įgyti ir pedagogo kvalifikaciją, ir papildomų kompetencijų, pirmuoju etapu baigia profesinės pedagogikos studijas, kitame etape turi galimybę pradėti perkvalifikavimo studijas, suteikiančias papildomų reikalingų kompetencijų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo, specialiojo, socialinio pedagogo, mokomojo dalyko). 

Projekto įgyvendinimo metu profesinėse pedagogikos studijose galima įgyti pedagogo kvalifikaciją tiems, kurie jos neturi, bet turi aukštąjį išsilavinimą.

Pedagogų perkvalifikavimo studijose bus galima įgyti: 
1) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją; 
2) pradinio ugdymo kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją; 
3) specialiojo pedagogo kompetencijų tiems, kas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją; 
4) logopedo kompetencijų tiems, kas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir specialiojo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo, arba pradinio ugdymo arba lietuvių kalbos dalyko specializaciją, arba yra baigę šių pedagoginių specializacijų modulių studijas; 
5) socialinio pedagogo kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją; 
6) mokomųjų dalykų (Europos Sąjungos kalbų, matematikos, lietuvių k., biologijos, chemijos, fizikos) kompetencijų tiems, kas turi pedagogo kvalifikaciją. 

Asmuo, neturintis pedagogo kvalifikacijos, finansavimą studijoms gali gauti du kartus:
1) profesinėms pedagogikos studijoms;
2) papildomoms kompetencijoms perkvalifikavimo studijose įgyti.
Finansavimą gavęs asmuo įsipareigoja dirbti Vilniaus mieste esančioje švietimo įstaigoje ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Asmuo, turintis pedagogo kvalifikaciją, finansavimą studijoms gali gauti vieną kartą – perkvalifikavimo studijoms. Šiuo atveju finansavimą gavęs asmuo įsipareigoja dirbti Vilniaus mieste esančioje švietimo įstaigoje ne trumpiau kaip 2 metus per 3 metų laikotarpį. 

Išimtis sudaroma asmenims, siekiantiems dirbti logopedais mokyklose. Tokiu atveju gali būti finansuojamos:
1) studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti (jeigu asmuo jos neturi),;
2) specialiosios pedagogikos modulio studijos;
3) logopedijos modulio studijos.
Finansavimą gavęs asmuo įsipareigoja dirbti Vilniaus mieste esančioje švietimo įstaigoje ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. 

Reikalavimus mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, kitų pagalbos specialistų kvalifikacijai, rasite LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje.
Reikalavimas specialiesiems pedagogams, logopedams ir kitiems specialiosios pedagoginės pagalbos specialistams turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą nustatytas LR Švietimo įstatymo 21 str. punkte.
„Edu Vilnius“ viešojo pirkimo būdu perka studijų vietas aukštosiose mokyklose. Studijų vietų skaičius ribotas.

Kyla klausimų? Kreipkitės!
Projektų vadovė Donata Šablinienė
Donata.Sabliniene@vilnius.lt
+370 660 31661